“Xilas edilmiş mədəni sərvətlər: Musiqi alətləri” elektron kataloqu təqdim edilib

Azərbaycan xalqının musiqiyə olan məhəbbəti onun qeyri-adi musiqi istedadından irəli gəlir. Qədim zamanlardan başlayaraq müxtəlif dövrlərdə yaradılmış zəngin musiqi irsi, Azərbaycan xalqının hər bir nəslinə xas olan genetik istedadın sübutudur. Azərbaycan xalq musiqisinin emosional koloritinə, ritminə, tempinə, bədiiliyinə uyğunlaşmış milli musiqi alətlərimiz uzun tarixi inkişaf yolu keçərək ənənəvi musiqi ifaçılığının və yaradıcılığının bir çox cəhətlərini bu günümüzə gətirib çatdırmışdır.

AZƏRTAC xəbər verir ki, Muzey Sərvətləri və Xatirə Əşyalarının Elmi Bərpa Mərkəzi “Xilas edilmiş mədəni sərvətlər: Musiqi alətləri” elektron kataloqu təqdim edib.

Muzey Sərvətləri və Xatirə Əşyalarının Elmi Bərpa Mərkəzində respublikanın müxtəlif muzeylərindən daxil olan musiqi alətlərinin tarixi tədqiq olunur, öyrənilir, alətlərin ölçüləri, materialın növü, hazırlanma və quraşdırılma texnologiyası araşdırılır. Toplanmış materiallar əsasında musiqi alətlərinin əvvəlki görkəmləri yenidən bərpa edilərək muzeylərə qaytarılır.