Loqo

    ƏvvəlkiSəngəçal və Goran stansiyalarında 17 ədəd yoldəyişən qurğu dəyişdirilir
    NövbətiAZƏRBAYCAN MİLLİ ELMLƏR AKADEMİYASI ARXEOLOGİYA VƏ ETNOQRAFİYA İNSTİTUTU AZIX MAĞARASINDAN QƏDİM İNSAN ÇƏNƏSİNİN AŞKAR EDİLMƏSİNİN 50 İLLİYİNƏ HƏSR EDİLMİŞ “AZƏRBAYCANDA AZIX MAĞARASI VƏ MİQRASİYA AXINLARI” MÖVZUSUNDA BEYNƏLXALQ ELMİ KONFRANSIN KEÇİRİLMƏSİ HAQQINDA